Zwroty


Zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) - klient dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i zwrotu towaru. Termin odstąpienia od umowy sprzedaży wynosi 14 dni licząc od dnia otrzymania przez klienta przesyłki z zamówionym towarem. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi klient.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa w ramach 14-dniowego zwrotu przysługuje tylko i wyłącznie konsumentowi, gdy dokonał czynności prawnej z przedsiębiorcą.
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 827) „konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów”.
Dla jasności „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” (art. 221 kodeksu cywilnego).
Natomiast jeśli umowę sprzedaży na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa zostanie zawarta przez firmę/przedsiębiorcę, to przedmiotowe prawo do odstąpienia na wyżej wymienionej podstawie nie przysługuje.

Aby dokonać zwrotu, proszę pobrać i wypełnić formularz, który jest dostępny pod linkiem:

Formularz zwrotu PROTECT

a następnie podpisany dokument wydrukować i wysłać na adres:

Protect -Salon Zabezpieczeń Beata Jarmolińska
ul. Woźna 10, 61-777 Poznań

lub zeskanować i wysłać drogą mailową na adres: biuro@protect-zamki.plReklamacje


Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej lub przez osobiste zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej lub ustnej w siedzibie sprzedawcy przy ul. Woźnej 10, 61-777 Poznań.
 
W przypadku osobistego składania reklamacji prosimy o wydrukowanie i podpisanie wypełnionego formularza reklamacji bądź oświadczenia o składanej reklamacji!
W przypadku braku możliwości wydrukowania prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: biuro@protect-zamki.pl.
 
Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:
Protect Zamki - Salon Zabezpieczeń Beata Jarmolińska
ul. Woźna 10, 61-777 Poznań
bądź złożyć osobiście w siedzibie sprzedawcy (adres powyżej).

Formularz reklamacji można pobrać z tego linka:

Formularz reklamacji PROTECT